Λιποαναρροφηση με τη Μεθοδο SmartLipo

Η πρόοδος της Ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, κατέστησε εφικτή την αναίμακτη εναλλακτική  της κλασσικής λιποαναρρόφησης. Η πλέον ανεπτυγμένη εναλλακτική μέθοδος της κλασσικής λιποαναρρόφησης  είναι η  λιποαναρρόφηση  με χρήση  δέσμης laser (SmartLipo).

Η λιποαναρρόφηση με χρήση της λιποδιάλυσης με δέσμες laser, στηρίζεται στην ιδιότητα του λίπους να μετατρέπεται απο στερεή μορφή σε υγρή, υπό την επίδραση κατάλληλου μήκους κύματος φωτός (laser). Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στον πλαστικό χειρουργό να αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο λιπώδη ιστό, χωρίς να υπάρχουν αιματώματα, ουλές ή άλλες επιπτώσεις.

Η μεθόδος αυτή είναι ελάχιστα επεμβατική και γίνεται με τοπική αναισθησία και εισαγωγή εξαιρετικά λεπτού σωλήνα (διαμέτρου μόλις 1-2mm), ο οποίος κατευθύνει την δέσμη laser και την κάνουλα αναρρόφησης.
Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι οι ελάχιστες επιπτώσεις στον οργανισμό, οπότε δεν απαιτείται παραμονή στην κλινική και δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του ατόμου. Ενώ τα αποτελέσματα είναι άμεσα και μόνιμα.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθησετε ενημερωτικό video για τη μέθοδο αυτή και εικόνες πριν και μετά την εφαρμογή.


Η  μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τη μέθοδο λιπογλυπτικής Cavitation, ή τη μέθοδο σύσφιξης με χρήση της Tripollar RF τεχνολογίας, ώστε να επιτυγχάνεται ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.