Πλαστικη Μαστων (Σμικρυνση, Ανορθωση)

Οι μεγάλοι και δύμορφοι (πεσμένοι) μαστοί μικραίνουν και ανορθώνονται, ενώ οι μικροί σε μέγεθος μαστοί απλώς ανορθώνονται.

Είναι σύνηθες στους μεγάλους μαστούς να συνυπάρχει μαστοδυνία, πόνος στον αυχένα, την πλάτη, την μέση και πιθανή κύφωση, συχνές δερματίτιδες κάτω από τους μαστούς. Ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν στην περίπτωση ασυμμετρίας με υπερπλασία του ενός μόνον μαστού. Συνήθως στην μεγαλομαστία υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό μια ‘καλοήθης κυστική μαστοπάθεια’ και προεγχειρητικά προηγείται μαστογραφία και υπέρηχος για τον αποκλεισμό κακοήθειας του μαζικού αδένα.

Πριν την επέμβαση προηγείται σε όρθια θέση λεπτομερής σχεδιασμός της επέμβασης με μαρκαδόρο.Στην επέμβαση χορηγείται γενική αναισθησία και αφαιρείται όσο δέρμα-λίπος και μαζικός αδένας χρεάζεται (σμίκρυνση) ή μόνον δέρμα (ανόρθωση), ώστε να επιτύχουμε συμμετρία των μαστών, του μεγέθους και της θέσης της θηλής στο επιθυμητό σχήμα. Η μετακίνηση της θηλής στην νέα θέση γίνεται χωρίς να αποκοπεί από τον μαστό για να διατηρήσει την αισθητικότητά της και την λειτουργία του θηλασμού. Η συρραφή γίνεται με ειδικά ράμματα εσωτερικά και στο δέρμα. Στην σμικρυντική μαστοπλαστική τοποθετείται παροχέτευση στον κάθε μαστό, που αφαιρείται σε 1-2 μέρες.

Οι ουλές διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και μπορεί να περιορίζονται σε μια κυκλική ουλή γύρω από την θηλή (υπάρχει πάντοτε) ή να επεκτείνονται σε κάθετη ή καμπύλη κατεύθυνση κάτω από την θηλή ή τέλος να συμπληρώνονται με μια οριζόντια τομή στην υπομάστια πτυχή. Οι ουλές και το οίδημα είναι εμφανείς για ένα χρονικό διάστημα. Η αποκατάσταση των ουλών εξαρτάται από την ιδιοσυστασία του συγκεκριμένου ατόμου και σε δεύτερο βαθμό από τις τεχνικές.Μετά την επέμβαση χορηγούνται αντιβίωση και αναλγητικά και η περιοχή επιδένεται.

Ειδικός στηθόδεσμος εφαρμόζεται μετά την 3η μέρα για διάστημα ενός μηνός. Τα ράμματα αφαιρούνται σε δέκα μέρες.

case1a_before

case1a_after

case1b_before case1b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

Δείτε περισσότερες "πριν και μετά" εικόνες