Πλαστικη Στηθους (Σμικρυνση - Ανορθωση) Περιπτωσεις

Μειωση Στηθους

case1a_before

case1a_after

case1b_before case1b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

case2a_before

case2a_after

case2b_before case2b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

case3a_before

case3a_after

case3b_before case3b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

case4a_before

case4a_after

case4b_before case4b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

case5a_before

case5a_after

case5b_before case5b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

Ανορθωση Στηθους

case1a_before

case1a_after

case1c_before case1c_after
case1b_before case1b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

case2a_before

case2a_after

case2b_before case2b_after
Πρίν την επέμβαση Μετά την επέμβαση

Επιστροφή στο ενημερωτικό άρθρο