Λιποαναρροφηση - Λιπογλυπτικη

 

Η λιποαναρρόφηση  είναι μία μέθοδος  αφαίρεσης λιπώδους ιστού,  μέσω εφαρμογής ενός κλειστού κυκλώματος αρνητικής πιέσεως, από συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, όπου το λίπος συγκεντρώνεται τοπικά. 

Οι πιο συνηθισμένες περιοχές αφορούν την κοιλιά, τους μηρούς, τα γόνατα, τους γλουτούς ή το λαιμό. Η επεμβατική αυτή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή συμπληρωματικά με άλλες πλαστικές επεμβάσεις, όπως ρυτιδεκτομή προσώπου, πλαστική μαστού, κοιλιοπλαστική, καθώς και στην θεραπεία της γυναικομαστίας.

Με την πρόδο της επιστήμης και της τεχνολογίας η λιποαναρρόφηση έχει γίνει αναίμακτη και αποτελεσματικότερη. Οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι είναι:

Η λιπογλυπτική, είναι ο συνδυασμός λιποαναρρόφησης με ταυτόχρονη αυτομεταμόσχευση λίπους.

Η λιποαναρρόφηση και η λιπογλυπτική, εφαρμόζονται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Η επέμβαση έχει ως σκοπό να βελτιώσει το σχήμα των περιοχών του σώματος όπου εφαρμόζεται και  όχι την ελάττωση του σωματικού βάρους, για την οποία οι ενδεδειγμένες λύσεις είναι η σωστή διατροφή και η σωματική άσκηση.