Αφαιρεση Τατουαζ

 

Τα τατουάζ γίνονται για διακοσμητικούς λόγους σε νεαρές ηλικίες. Σπανιότερα μπορεί να οφείλονται σε τραυματισμούς. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να δημιουργηθεί αλλεργία στις χρωστικές που χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα δερματίτιδα ή έκζεμα.

Για την αφαίρεσή τους, παλαιότερα εμπειρικά χρησιμοποιούσαν διάφορες καυστικές ουσίες ( οξέα, νιτρικός άργυρος κ.λπ.) με δυσάρεστα επακόλουθα.
Σήμερα χρησιμοποιούμε την απλή εκτομή, όταν είναι μικρού μεγέθους, τα ειδικά LASER ή και την δερμοαπόξεση με ειδικό μηχάνημα. Η επιλογή της μεθόδου είναι στην κρίση του γιατρού.

Μετά την επέμβαση η περιοχή προστατεύεται με επίδεση και συνιστάται η προφύλαξη από την ηλιακή ακτινοβολία για αρκετό διάστημα με αντηλιακά υψηλού δείκτη προστασίας.